« يکشنبه | صفحه‌ی اصلی | آن جای بهتر! »

August 31, 2007::جمعه 9 شهریور 86

ما انسانها!

تلاش آبراهام مزلو (۱۹۷۰ ـ ۱۹۰۸) در دوران زندگی اش بر اين بود که زندگيش را وقف ابداع گونه ايی روانشناسی برای برقراری صلح و آشتی کند. نوعی روانشناسی که با بهترين و عاليترين آرمانها و استعدادهايی که در توان انسانهاست سر و کار داشته باشد. به اعتقاد مزلو انگيزه و شرط اولیه دست یافتن به تحقق خود در آدمی نياز های مشترک و فطری است که در سلسله مراتبی از نيروندترين تا ضعيفترين نياز قرار می گيرد:

ـ نيازهای جسمانی يا فيزيولوژيک

ـ نيازهای ايمنی

ـ نياز محبت و احساس تعلق

ـ نياز به احترام

سلسله مراتبی از این نیازهاست که انسان برای تحقق خود به ارضای حداقل هر یک از نیازهای سطوح پایین تر نیازمند است...

در برشمردن و چگونگی ارضای این نیازها نکته ایی که برای من جالب و تامل برانگیز جلوه نمود اعتقاد مزلو در مورد ارضای نیاز تعلق و محبت بود٬ به اعتقاد مزلو ارضای نیازهای تعلق و محبت در دنیای نوین به علت تحرک ما به طور فزاینده ایی دشوار شده است. چندان خانه و همسایگی و شهر و حتی همسرمان را عوض می کنیم که نمی توانیم ریشه بگیریم. آن‌قدر در یک جا نمی‌مانیم٬ تا حس تعلقی در ما ریشه بدواند. امروزه بسیاری از مردم با اینکه در میان افراد بی‌شماری زندگی می کنند احساس تنهایی و جدایی می کند. در واقع حتی ممکن است کسانی را که دیوار به دیوارمان زندگی می کنند را نشناسیم و برای شناختنشان هم تلاشی نکنیم چرا که چندی نمی گذرد که ما یا آنها آنجا را ترک می گوییم....

روانشناسی کمال ( الگوهای شخصیت سالم ) ـ دکتر دوآن شولتس ـ ترجمه گیتی خوشدل ـ نشر پیکان

مطالب مرتبط

درباره...

در ستایش مرگ و زندگی

بازگشت

وقتی از عشق حرف می‌زنیم

یادداشتهای یک رسوایی

وقتی از عشق حرف می‌زنیم

...

و این منم...زنی تنها...

اگر تخم مرغها بشکند؟!!

Dancer in the dark

به روایت دوست!

خودشناسی در آینه مناسبات با دیگری

آن جای بهتر!

يکشنبه

عشق سگی

پاسخی برای یک سوال

...

نظرها

دو بار تا حلا كامنت گذاشتم و برات نيومده و ارور داده
خوب مي نويسيا
اما ...
اما ..
نياز امروزم تو هيچ منحني و هرمي نمي گنجه!

سلسله مراتب مزلو كه خيلي معروفه ولي اين تحليل بعدش جالب بود و نشنيده بودم!

سلام

ایام به كام !

دفتر تازه ای باز كرده ام كه شعرها و ایده هایم را رویش می نویسم .

با كمال میل از شما دعوت می كنم كه سری بزنید. نامش هست : از شما چه پنهان ... .

نشانی :www.azshomachepenhan.blogfa.com

ارادتمند

مصطفی پورنجاتی

سلام و درود.
این کتاب را خوانده ام.
از بهترین کتاب هایی است که تاکنون مطالعه کرده ام، جامع است و مختصر و مفید.
در حلقه ی ملکوت به شما نرسیده بودم!
تازه کشف تان کردم!
نیاز به تعمق بیشتری دارید.
تا بعد.

یا حق

نظر بدهيد

Powered by
Movable Type 3.34